Shortening معنى

isim: Canlı cansız bütün varlıkları ve kavramları ifade eder. 1

2023-01-30
    ك باسكال
  1. shortening
  2. crisp or flaky
  3. shortening definition: 1
  4. معرفی دیکشنری بیاموز
  5. To make short or shorter
  6. Expand your Outlook
  7. net dictionary